Politica confidentialitate

Vă asigurăm că nu vom furniza, vinde sau ceda nici unei alte părți baza de date referitoare la datele dumneavoastră personale.

Informațiile cu caracter personal ale clientului/utilizatorului pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. Conform cerințelor Regulamentului European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679), Optica Vedere are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.


Prelucrarea datelor este realizata de către Vedere Srl cu sediul social in Str. Breaza nr 8, sector 3 București, număr de Înregistrare la Registrul Comerțului București: J40/4538/2002, Ro14665314, IBAN: RO10INGB0000999907513187 ING BANK.


Scopul colectării datelor este:
◆ Răspunsul la solicitările transmise pe email sau telefonic, cu privire la produsele și serviciile noastre
◆ Utilizarea forumului de discuții


Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele solicitate, aveți și posibilitatea de a folosi alte modalități de contact.


În cazul în care este necesar, vom externaliza către alte companii anumite sarcini contribuind la serviciile noastre în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Este posibil, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri autorizați pentru găzduirea bazelor noastre de date, a site-ului web, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informațiile pe care ni le-ați solicitat.

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența vizitatorilor și îmbunătățirea serviciilor. Dacă dorești să continui explorarea acestui site, ne permiți să folosim cookie-uri.

Pre-loader